Odense Nord Miljøcenter

Odense Nord Miljøcenter er Odense Renovations eget modtageanlæg. Her modtages primært jord (rent og forurenet), deponeringsegnet affald og have-/parkaffald til kompostfremstilling.