Miljøsikring

Miljøcentret ligger ud til Odense Fjord, ca. 8 km fra Odense centrum. Placeringen er ideel på grund af de geologiske forhold, der giver en naturlig barriere mod forurening af grundvandet.

Perfekt beliggenhed

Også med hensyn til infrastrukturen og eventuelle gener for det omkringliggende miljø er beliggenheden særdeles egnet til de aktiviteter, der foregår på et moderne affaldsbehandlingsanlæg.

 

Værn og kontrol
For at undgå plast- og papirflugt er der uden om relevante aktiviteter opsat hegn. Endvidere skal deponeringsegnet affald ved arbejdsdagens slutning være afdækket med jord, så affaldsflugt og skadedyr undgås.
Støjgener fra Miljøcenteret minimeres blandt andet ved hjælp af jordvolde, som skærmer mod Miljøcentrets naboer. Ligeledes foregår der løbende miljøforbedringer på maskinparken, fx minimering af dieselforbrug, støj samt ergonomi til gavn for miljø og medarbejdere.
Driften af Odense Nord Miljøcenter indeholder et veludviklet kontrolsystem. Med dette kontrolsystem overvåges og styres alle relevante drifts- og miljømæssige forhold. Kontrolsystemet dækker bl.a. registrering af affald, kontrol og registrering af perkolat og grundvand samt drift af forrenseanlægget.

 

Læs om de enkelte miljøtiltag:

Perkolatopsamling

Grundvandstryk

Kontrol af perkolat og grundvand

Lugtgener

Affaldsflugt

Gasopsamling