Erhverv og henteordninger

Odense Renovation tilbyder også henteordninger til virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings. Læs mere nedenfor.

Typiske spørgsmål

Hvordan kommer jeg af med mit erhvervsaffald?

Mindre virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på genbrugsstationen, på Odense Nord Miljøcenter eller på Odense Affaldssortering A/S. Hvor det skal afleveres, afhænger af affaldstypen. Producerer virksomheden erhvervsaffald i større omfang, skal virksomheden have en aftale med en transportør om bortskaffelse af affaldet. 

Hvad koster det at komme af med erhvervsaffald?

Priser for erhvervsaffald på genbrugsstationen

Siden 1. januar 2010 har virksomhederne i Odense haft mulighed for at benytte de 8 genbrugsstationer i Odense Kommune mod betaling. 

Se priser her