Affaldsordning i Odense

Læs her om affaldsordningen i Odense Kommune.

Typiske spørgsmål

Affaldsordning i Odense Kommune

Alle borgere i Odense kommune får hentet madaffald, restaffald, papir & småt pap, glas & metal samt plast og mad- & drikkekartoner ved husstanden. 

Hvorfor skal glas & metal sorteres sammen?

Glas og metal afleveres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til glas og en særskilt beholder til metal. Efterfølgende sorteres glas og metal fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Hvorfor skal papir & småt pap sorteres sammen?

Papir & småt pap skal - ligesom glas & metal - sorteres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til papir og en særskilt beholder til småt pap. Papir & småt pap sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Hvor rent skal affaldet være?

Glas- og metalemballagerne skal være tømt for indhold og skrabet rene.

Papir & småt pap skal være tørt og rent. Papir & pap må ikke indeholde madrester, det gør det uegnet til genbrug.

 

Plast og mad- & drikkekartoner skal være tømt for indhold og/eller skrabet rent.

Hvad gør jeg, når jeg løber tør for grønne poser?

For husstande med 2-hjulsbeholdere
For husstande med 2-hjulsbeholdere bindes en pose om håndtaget på beholderen, så lægger skraldemanden nye poser ovenpå beholderen.

For husstande med fællesbeholdere

Vicevært eller repræsentant for boligerne bestiller poser på mit.odenserenovation.dk

Er du løbet tør for grønne poser, må du gerne i mellemtiden benytte dig af almindelige affaldsposer til sortering af madaffald.