Affaldsordning i Odense

I Odense Kommune er der indført ny affaldsordning. Her kan du læse om ordningen og finde svar på oftest stillede spørgsmål.

Typiske spørgsmål

Ny affaldsordning - kort fortalt

Odense byråd vedtog i juni 2018 en ny affaldsordning i Odense Kommune. Den nye affaldsordning betyder, at alle borgere fremover skal have afhentet madaffald, restaffald, papir & småt pap samt glas og metal ved husstanden. Ordningen startede op 14. oktober 2019, hvor de første borgere i Odense fik leveret nye affaldsbeholdere.

Hvornår får jeg de nye affaldsbeholdere?

Udskiftning af beholderne vil foregå fra den 14. oktober 2019 og ca. 1 år frem. Via dette link kan du indtaste din adresse og se den dag dato, hvor vi forventer at levere de nye affaldsbeholdere.

Hvorfor skal glas & metal sorteres sammen i den nye affaldsordning?

Glas og metal afleveres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til glas og en særskilt beholder til metal. Efterfølgende sorteres glas og metal sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Hvorfor skal papir & småt pap sorteres sammen i den nye ordning?

Papir & småt pap skal - ligesom glas & metal - sorteres sammen i affaldsbeholderen. Derved slipper borgeren for at have en særskilt beholder til papir og en særskilt beholder til småt pap. Papir & småt pap sorteres fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Hvor rent skal affaldet være?

Glas- og metalemballagerne skal være tømt for indhold og skrabet rene, inden de afleveres i affaldsbeholderen. 

Papir & småt pap skal være tørt og rent. Papir & pap må ikke indeholde madrester, det gør det uegnet til genbrug.

Hvorfor bliver plast ikke indsamlet i den nye ordning?

Odense Kommune og Odense Renovation har fuldt fokus på at sikre genanvendelsen af plast. Vi arbejder for, at plast og restaffald på sigt skal efterbehandles i et sorteringsanlæg, som kan udsortere plast og opdele det i specifikke plasttyper. Målet er at give Odense en fremtidssikker affaldsløsning med høj genanvendelse. Indtil denne løsning er klar, skal borgere i Odense som hidtil aflevere plast på genbrugsstationen. På genbrugsstationen er der containere til hård og blød plast.

Må jeg beholde mine gamle affaldsbeholdere?

Du kan ikke beholde de gamle affaldsbeholdere. I den kontrakt, der er indgået med det firma, som leverer de nye beholdere, indgår de gamle beholdere. Jf. kontrakten er de gamle beholdere derfor deres ejendom, når de har hentet dem. 

Odense Renovation undersøger i øjeblikket muligheden for, at en del af beholderne kan forblive vores ejendom, så de kan sælges for et symbolsk beløb til de borgere, der ønsker det. Det vil dog først kunne ske, når alle borgere i Odense Kommune har fået nye beholdere. Så hold øje med vores hjemmeside og facebookside, hvor det vil annonceres, hvis det bliver en mulighed.

Hvad gør jeg, når jeg løber tør for grønne poser?

For husstande med 2-hjulsbeholdere
For husstande med 2-hjulsbeholdere bindes en pose om håndtaget på beholderen, så lægger skraldemanden nye poser ovenpå beholderen.

For husstande med fællesbeholdere

Vicevært eller repræsentant for boligerne bestiller poser på mit.odenserenovation.dk

Er du løbet tør for grønne poser, må du gerne i mellemtiden benytte dig af almindelige affaldsposer til sortering af madaffald.