Genbrugsstation

Vi har over 40 containere klar til dit affald på byens otte genbrugsstationer. Når du afleverer affaldet hos os, sikrer vi korrekt viderebehandling.

Typiske spørgsmål

Hvor ligger den nærmeste genbrugsstation?

Vi har 8 genbrugsstationer i Odense, så der er aldrig langt til den nærmeste. 

Gå til oversigten over genbrugsstationer og se, hvilken der er nærmest dig.

Hvad kan jeg aflevere på genbrugsstationen?

40 forskellige containere 

På byens 8 genbrugsstationer kan du aflevere alt genbrugeligt affald samt affald, der kan brændes eller deponeres. 
Genbrugsstationerne modtager ikke restaffald og madaffald.  

Genbrugsstationerne i Odense har en af landets højeste genbrugsprocenter. Det skyldes ikke mindst, at borgerne er gode til at sortere - og sortere rigtigt - i 40 forskellige affaldstyper, som genbrugsstationerne har containere til. Er du i tvivl, hvor dit affald skal hen, så spørg personalet på genbrugsstationen. De er altid klar til at vejlede om korrekt sortering. 

Genbrugeligt affald er for eksempel:
Pap, flasker, haveaffald, dåser, dæk, genstande af plastik, brædder, hvid sanitet samt elektriske og elektroniske apparater. 

Farligt affald, som for eksempel maling, olie, gift, gødning og opløsningsmidler, kan afleveres på modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationer i Havnegade 102 og på Snapindvej 21. 

Prøv vores sorteringsguide

Er du i tvivl om sortering på genbrugsstationen, så tjek vores sorteringsguide her

Hvornår er genbrugsstationerne åbne?

Du kan se åbningstider for genbrugsstationerne på følgende link:

Åbningstider og kontakt