Kontrol af perkolat og grundvand

Det regnvand, der siver igennem jorden og affald, kan i værste fald forurene grundvandet. Derfor udføres der jævnligt kontroller med perkolat og grundvand. Læs mere her på siden.

Regelmæssige analyser hindrer forurening

Der udtages analyser af grundvand og perkolat med faste intervaller. Analyserne af grundvandet gennemføres for at kontrollere, at der ikke sker en forurening af grundvandet under Miljøcentret.
Analyserne af perkolatet benyttes til at følge udvaskningen af stoffer fra affaldet samt til at vurdere sammensætning af det perkolat, der ledes til forrenseanlægget.
Skulle der ske en forurening af grundvandet under en etape, er de underliggende dræn udformet, så de kan benyttes til at afværge en sådan forurening. En eventuel forurening kan derfor med få tekniske indgreb ledes til perkolatsystemet, hvor det kan sendes til behandling på forrenseanlægget.