Lugtgener

Odense Nord Miljøcenter er placeret, så der er langt til byområder. Det kan hænde, at lugten fra affaldet kan genere naboerne.

Filter over komposten minimerer lugten

Ved kompostering afgives der lugt. For at minimere lugten overdækkes milerne med et biofilter som består af sigteresten fra den færdige kompost.
Ligeledes kan milerne dækkes med et sæbeprodukt, som binder lugtmolekylerne.

 

Simulering af lugtgener

Samtidig har Odense Nord Miljøcenter kortlagt alle potentielle lugtkilder i processen og indlagt disse data i Odor Sonic-systemet.
Odor Sonic-systemet kan simulere lugten i omgivelserne i form af lugtemission målt i LE (måling af lugt opgøres i antal Lugt Enheder = LE).