Jordflytning - specielle regler

Jorden kan være forurenet og til fare for miljøet, derfor er der specielle regler på området for flytning af jord.

Regler for flytning af jord

Ligesom byggeaffald kan forurenet jord også anmeldes. Kun hvis du har jord, som med sikkerhed ikke er forurenet, og hvor mængden ikke overstiger 1 m3, tager vi imod det på genbrugsstationen. Ikke-forurenede jordmængder over 1 m3 skal afleveres direkte på Odense Nord Miljøcenter.

 

Er jorden forurenet eller fra et område, hvor der er formodning om forurenet jord, skal jorden anmeldes og analyseres, inden det afleveres til et godkendt modtageanlæg som Odense Nord Miljøcenter, hvor det ender på et jordrensningsanlæg.

 

Sådan anmeldes jordflytning

Man anmelder jorden elektronisk på www.jordweb.dk. Odense Nord Miljøcenter kan være behjælpelig med analyserne. Læs mere om jord på Odense Kommunes hjemmeside www.odense.dk