Asbestholdig isolering

Asbest og eternit
Afleveres i dobbelte poser lukket med tape og mærkes "asbest". Er du i tvivl om asbest, så gå ind på www.asbest-huset.dk - det er byggebranchens vejledning til, hvor asbest fremkommer i huset. Bemærk, at genbrugsstationerne ikke modtager støvende asbest. Der henvises til Odense Nord Miljøcenter.

Muligheder for bortskaffelse

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation