Dunke af plast

Hård plast
OBS: Er der faresymboler på, skal det afleveres som farligt affald.

Muligheder for bortskaffelse

  • Hjemmet

    Beholder til plast og mad- & drikkekartoner

    I beholderen til plast og mad- & drikkekartoner må du fx aflevere plastdunke, plastfolie og mælkekartoner.

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation