Dunke af plast

Hård plast
OBS: Er der faresymboler på, skal det afleveres som farligt affald.

Muligheder for bortskaffelse

 • Hjemmet

  Beholder til plast og mad- & drikkekartoner

  I beholderen til plast og mad- & drikkekartoner må du fx aflevere plastdunke, plastfolie og mælkekartoner.

  Læs mere om beholderen her
 • Genbrugsstation

  Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

  Find genbrugsstation