Regler for aflevering af asbest i Odense Kommune

Ny lovgivning om asbest i arbejdsmiljøet giver ændringer for, hvordan du afleverer asbest og eternit i Odense Kommune. Reglerne gælder fra 1. juli 2023 - læs mere om reglerne her.

30. juni 2023

Afleveringsmuligheder

Det er muligt at aflevere asbest og eternit på Odense Nord Miljøcenter og på genbrugsstationen på Holkebjergvej (dog kun meget små mængder. 

De nye regler indføres for at leve op til gældende lovgivning og for at passe på vores medarbejdere, kunder og miljøet.

 

Forskellige retningslinjer afhængig af asbesttype og mængde

Der er forskellige retningslinjer for, hvordan du kommer af med asbestaffald. Retningslinjerne er afhængige af, om der er tale om: 

Asbest, der ikke støver, asbest der støver og på den mængde, som skal afleveres.

 

Der stilles også krav til emballering af asbestaffaldet.

 

Asbesttyper

Vi skelner mellem 2 asbesttyper:

 

  • Asbest, der ikke støver, er fx hele eternitplader. 
  • Asbest, der støver,  er fx bløde lofts- og vægplader, rørisoleringer, ikke hele tagplader, asbeststøv, filte, pakninger bremsebelægninger og lignende. Asbest, der støver, er fx også knækkede asbestplader. 


Brochure: Sådan afleverer du asbest
Læs i brochuren, hvordan og hvor du skal aflevere asbest, der ikke støver og asbest der støver

Nye regler for aflevering af asbest


Asbest-blanket

Har en borger hyret en vognmand og køretøjet vejer under 3.500 kg, skal der medbringes udfyldt og underskrevet asbestblanket - blanket findes her


 

Få det fulde overblik over reglerne

Få det fulde overblik over reglerne her www.odenserenvoation.dk/asbest

 

Fakta om asbest og de nye regler
Asbest er sundhedsskadeligt, og bliver man udsat for asbeststøv- og fibre medfører risiko for forskellige former for kræft.
Arbejdstilsynet har skærpet retningslinjerne for asbest i arbejdsmiljøet. Derfor igangsættes nye retningslinjer i Odense Kommune og i resten af landet for at passe bedre på medarbejdere, kunder og miljø.