Blanketter og skemaer

Herunder findes diverse skemaer, som bruges, når man fx som vognmand skal aflevere affald til Odense Nord Miljøcenter. Se blanketter og skemaer nedenfor

Deklaration af affald til Odense Nord Miljøcenter

Denne deklaration findes kun i elektronisk version. Klik her og følg vejledningen. 

 Alle læs affald, der afleveres til deponering, skal beskrives, uanset hvilken affaldsklasse affaldet tilhører.

Beskrivelsen af affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes af affaldsproducenten - se den her https://deklaration.odenserenovation.dk

 

Oplysningsskema om overskudsjord til Odense Nord Miljøcenter

Dette skema bruges ved gravearbejder, hvor overskudsjord skal til Odense Nord Miljøcenter som ren jord.
Find skema her

 

Oprettelse af ny kunde hos Odense Nord Miljøcenter

Skemaet bruges, hvis man er ny kunder og skal oprettes for første gang hos Odense Nord Miljøcenter.
Find skema her

 

Asbest-blanket
Har en borger hyret en vognmand og køretøjet vejer under 3.500 kg, skal der medbringes udfyldt og underskrevet asbestblanket

Find skema her


Haveaffald til ONM
Haveaffald i storcontainere kan afleveres gratis på Odense Nord Miljøcenter mod aflevering af dette skema. Blanketten er kun gyldig, når husstanden, grundejerforeningen eller boligforeningen har skrevet under.
Find skema her