Perkolatopsamling

Perkolat er den tekniske betegnelse for det regnvand, som siver gennem jorden og affaldet, og som i værste fald kan forurene grundvandet, på grund af forurenende stofferne i affaldet.

Membransystem hindrer forurening fra perkolat
For at undgå forurening af grundvandet er der under alle områder, der er i brug på Odense Nord Miljøcenter, opbygget et membransystem.
Membransystemet består af 0,30 m moræneler, 1,0 mm plasticmembran og minimum 0,3 m dræn- og beskyttelseslag.
Membransystemet sikrer, at perkolatet ikke kan sammenblandes med grundvandet.

 

Perkolatopsamling på Stige Ø

Den gamle losseplads på Stige Ø er nu et rekreativt område, men under de flotte naturskønne omgivelser gemmer sig mange års deponering af affald. Da lossepladsen blev anlagt efter datidens regler, eller mangel på samme, er der ingen membran, der forhindrer giftige stoffer i at sive ud i miljøet. For at råde bod på det, opsamles perkolat, regnvandet som forurenes, når det siver gennem affaldet - via opsamlingssystemer og ledes til forrenseanlægget op Odense Nord Miljøcener. Herved minimeres forurening af grundvand samt af Odense Fjord og kanal. 


Rensning på forrenseanlæg
Perkoltat opsamles ved hjælp af drænsystemer og ledes til rensning på Miljøcenterets forrenseanlæg. Her renses perkolatet ned, så det svarer til almindeligt byspildevand, hvorefter det ledes til videre behandling på et af Odense Kommunes renseanlæg.