Andre ordninger

Nedenfor kan du læse om de andre affaldsmuligheder, som institutionerne også kan gøre brug af.

Vi henter flere affaldstyper ved institutioner

Ligesom ved husstandene i Odense henter vi restaffald, madaffald, papir & småt pap, og glas & metal ved institutionerne. Derudover har institutionerne mulighed for at få hentet flere forskellige affaldstyper fx plast, elektronikaffald og haveaffald.  

Hvad henter vi?
Det er muligt at få beholdere til følgende affaldstyper: 

 

 • Papir til makulering
 • Blød og hård plast
 • Elektronikskrot
 • Lyskilder
 • Batterier
 • Farligt affald (fx syrer og kemikalier, tomme håndspritflasker)
 • Organisk affald (ikke madaffald)
 • Affald til deponi
 • Beton og tegl


Man kan få storcontainer til følgende affaldstyper: 

 

 • Forbrændingsegnet affald
 • Stort brændbart affald
 • Hård plast
 • Haveaffald
 • Trykimprægneret træ
 • Rent træ
 • Storskrald *)

 

*) NB! Storskrald er det affald, som grabbes op løst. Det er haveaffald, møbler, hårde hvidevarer, bundtet bølgepap og metalprodukter - der tages ikke poser og sække ved storskraldsafhentning.
Der er en pris pr. afhentning.

 

 


Størrelse på beholdere samt stor- og vippecontainere

Beholdere kan fås i størrelserne: 140 l, 190 l,  240 l, 370 l og 660 l

Vippecontainere fås i størrelserne: 2,5 - 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 m3
Åbne storcontainere fås i størrelserne: 20 - 24 - 30 m3

Lukkede storcontainere fås i størrelserne: 20 - 24 m3

 

Beholdere til specialaffald

 • 240 l og 660 l beholdere med brevindkast og lås til fortrolige papir
 • Forskellige beholdere til farligt affald
 • Bure på hjul til elektronikaffald
 • Komprimeringscontainer til pap