Få besøg i klassen af en affaldsformidler

Som et supplement til skolens undervisningen tilbyder vi gratis temaundervisning om emnerne klima, energi og miljø. På denne måde får eleverne et helhedsperspektiv på forsyningsemnerne.

Affald i et miljømæssigt perspektiv

Undervisningen sætter fokus på vores påvirkning af naturen: Ressourcer, som hentes fra jorden, bearbejdes og forbruges af mennesker.

Det har nogle konsekvenser i form af spild- eller affaldsprodukter, som nødvendigvis må ledes tilbage til naturen igen. Vores opgave nu og i fremtiden er at optimere denne proces ved at genbruge så meget som muligt og anvende materialer, der giver mindre miljøbelastninger. Derudover skal vi producere og bruge energi med mindst muligt spild og brug af ressourcer. Med udgangspunkt i disse tanker tilrettelægges undervisningen, så niveauet passer til elevernes klassetrin.

 
Målgruppe: 1. til 10. klasse (undervisningen tilpasses elevernes faglige niveau)
Varighed: ca. 1 1/2 time.
Besøget er gratis.

 
Undervisningen arrangeres af Odense Renovation, Fjernvarme Fyn og Vandcenter Syd.

Det er muligt at vælge mellem at høre om både vand, varme og affald i samme undervisningsgang.

Det er også muligt at vælge kun at fokusere på temaet affald.

Læs mere om indhold i undervisningen, efter du har trykket på bookingknappen nedenfor-

 

 https://www.skolebooking.dk/


Bemærk, at du skal have en bekræftelse på aftalen. Den modtager du, når vi har tjekket op på, om der er tid i underviserens kalender.