Liste med blanketter og skemaer

På denne side finder du diverse skemaer, som bruges, når man fx som vognmand skal aflevere affald til Odense Nord Miljøcenter. Se listen med blanketter og skemaer nedenfor.

Deklaration af affald til Odense Nord Miljøcenter
Denne deklaration findes kun i elektronisk version. 

Beskrivelsen af affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes af affaldsproducenten - se den her https://deklaration.odenserenovation.dk

 

Oplysningsskema om overskudsjord til Odense Nord Miljøcenter
Dette skema bruges ved gravearbejder, hvor overskudsjord skal til Odense Nord Miljøcenter som ren jord.
Find skema her

 

Oprettelse af ny kunde hos Odense Nord Miljøcenter
Skemaet bruges, hvis man er ny kunde og skal oprettes for første gang hos Odense Nord Miljøcenter.
Find skema her

 

Affald til Odense Nord Miljøcenter

Affald til Odense Nord Miljøcenter skal altid meldes inden aflevering.
Brug dette link, hvis du som privatperson har affald til Odense Nord Miljøcenter
Find link


Anmeldelse af byggeaffald fra byggeprojekt

Dette skema skal udfyldes og indsendes til Odense Kommune på e-mail miljo@odense.dk senest 14 dage inden byggeprojektet startes.

Find skema her

Aflevering af et dødsbo
Dette skema bruges ved aflevering af et dødsbo fra en privat husstand. Blanketten er kun gyldig, når pårørende eller bobestyrer har skrevet under.
Find skema her

Haveaffald til ONM
Haveaffald i storcontainere kan afleveres gratis på Odense Nord Miljøcenter mod aflevering af dette skema. Blanketten er kun gyldig, når husstanden, grundejerforeningen eller boligforeningen har skrevet under.
Find skema her


Tilmelding af nyanlagte nedgravede affaldsløsninger
Skemaet indsendes, hvis man har anlagt nedgravede affaldsløsninger. Det skal ikke indsendes, hvis det drejer sig om affaldsbeholdere og mini/vippecontainere.
Find skema

 

Afmelding af dagrenovationslignende affald
Denne blanket indsendes, når en virksomhed ønsker at afmelde sit dagrenovationslignende affald hos Odense Renovation A/S for at indgå en anden aftale med en privat affaldstransportør. 
Find skema 


Aflevering af affald fra privat husholdning
Når en virksomhed er registreret som affaldstransportør i Miljøstyrelsens affaldsdatabase, er det muligt at aflevere privat genanvendeligt affald, såsom metal, glas, plast, træ m.m.,  gratis på genbrugsstationerne på borgernes vegne. Det er en forudsætning, at denne blanket udfyldes og afleveres til pladspersonalet på genbrugsstationen som dokumentation.
Find skema


Affald i forbindelse med flytning

Kan affaldsmængden være i trailer, kan en privat transportør kan bestilles og aflevere det på genbrugsstationen - i dette tilfælde skal denne blanket udfyldes. 

 

Asbest-blanket

Er en vognmand hyret til at aflevere asbestaffald - og køretøjet vejer under 3.500 kg - skal der medbringes udfyldt og underskrevet asbestblanket. Se blanketten her: asbest-blanket 

Relaterede emner