Afslag på fynsk ansøgning: Dine ordninger forbliver de samme

Der er kommet afslag på ansøgningen om en tilladelse til at indsamle plast og mad- & drikkekartoner sammen med restaffaldet. Derfor kan vi nu slå fast, at sorteringen forbliver, som du kender den.

22. december 2023

Odense Renovation og Odense Kommune er en del af det fynske samarbejde, som har undersøgt mulighederne for at etablere et fælles eftersorteringsanlæg til at sortere det fynske restaffald. I den forbindelse valgte vi i 2019 at udvide Odenses affaldsordninger uden i første omgang at indføre indsamling af plastaffaldet. Sidenhen har vi i 2022 tilføjet afhentning af plast og mad- & drikkekartoner ved husstanden - ligesom vi i 2023 har indført en bestilleordning for tekstilaffald, så vi nu afhenter de 10 affaldsfraktioner, som den nationale Klimaplan fra 2020 foreskriver, at alle landets kommuner skal indsamle direkte ved husstanden.

 

Afslag på ansøgning

Sideløbende har vi fortsat undersøgt muligheden for at indføre eftersortering af restaffaldet fra de fynske kommuner. I den forbindelse ansøgte de fynske kommuner om tilladelse til at indsamle plasten sammen med restaffaldet. Den ansøgning er der nu kommet et afslag på. Derfor ved vi nu, at vi bliver ved med at skulle sortere plast og mad- & drikkekartoner i en separat beholder, som borgerne gør det i dag. 

 

Det er stadig muligt, at man i fremtiden vil kunne etablere et anlæg, der kan eftersortere på restaffaldet for at udnytte de sidste genanvendelige ressourcer i restaffaldet - inden det sendes til forbrænding - og dermed mindske CO2-udledningen. Det findes der dog ikke konkrete planer for, og sådan et anlæg vil ikke ændre på indsamlingsordningerne. 

 

Hvad betyder det for dig som borger i Odense?

Dine affaldsordninger forbliver altså, som du kender dem i dag, hvor vi afhenter 13 forskellige affaldsfraktioner ved din husstand. Du kan se et overblik over affaldsordningerne på https://www.odenserenovation.dk/overblik.