Centralt affaldssug: Kan affaldssuget blive klogere?

Fra i dag og en måned frem tester Odense Renovation, om kunstig intelligens kan optimere tømningen af indkastene i det centrale affaldssug, som betjener en del af husstandene i centrum.

27. september 2023

Store dele af husstandene i Odense bymidte er tilknyttet det centrale affaldssug – en moderne affaldsløsning, hvor affaldet suges via underjordiske rør.
Systemet styres i dag af en såkaldt automatisk ”tømmeliste”, men måske kan kunstig intelligens gøre tømningen både smartere og grønnere.

Driftsleder ved Odense Renovation, Rasmus Olsen, forklarer:
I takt med at de forskellige indkast fyldes op, bliver de sat på en liste.
Når listen er lang nok, starter affaldssuget automatisk. Det har givet os en omfattende mængde data om driften af sugeanlægget - blandt andet i forhold til, hvordan indkastene fyldes.
Den data vil vi gerne udnytte; for hvad hvis et indkast næsten er fyldt, men normalt først fyldes helt op om nogle dage? Og hvad hvis det bedre kan betale sig at tømme det i morgen, når strømmen er grøn eller billig?”

 

Grønt forsøgsprojekt
Med disse tanker i baghovedet gennemførte Odense Renovation i foråret et forsøgsprojekt i samarbejde med virksomhederne Aerbin og Ambolt AI, hvor der ud fra den eksisterende data blev opstillet en model for, hvordan indkastene i det centrale affaldssug fyldes i løbet af dagen. Når computeren kan forudsige, hvordan indkastene fyldes, kan den efterfølgende beslutte hvilke indkast, der skal tømmes hvornår. Det kan gøres ud fra forskellige strategier; fx når strømmen er billigst, eller når den er grønnest.
Resultatet af forårets projekt er et planlægningsprogram, der bruger kunstig intelligens til at optimere indsamlingen af affaldet i sugeanlægget. Programmet kan forudsige, hvordan indkastene fyldes under normale forhold. Ved at sammenholde forudsigelsen med prognoserne på elnettet kan indsamlingen optimeres i forhold til energiforbrug, pris eller laveste CO2-udledning.

 

Mellem 7 og 40 procent mindre elforbrug
Testen viste umiddelbart gode resultater, men da det kun blev prøvekørt i fire dage og viste besparelser i et spænd mellem 7 og 40 procent, er der behov for yderligere tests. Derfor prøvekøres løsningen nu i en måned for at få et bedre grundlag for at afgøre, om løsningen kan opnå de ønskede effekter og besparelser.
"Vi er spændte på at observere, hvordan den kunstige intelligens klarer sig i en realistisk driftssituation over en lidt længere periode. Vi håber selvfølgelig på gode resultater, fordi det ville være en gevinst både for økonomi og klima", siger Rasmus Olsen og tilføjer, at løsningen kan give os en mere effektiv, bæredygtig og intelligent affaldshåndtering, som vil gavne både byen og miljøet generelt.

For yderligere information, kontakt Rasmus Olsen, driftsleder ved Odense Renovation A/S, på telefon 24261936 eller pr. mail rao@odenserenovation.dk.