Driftsstatus: Centralt affaldssug

Et område, der er koblet på det centrale affaldssug i Odense bymidte, er ramt af driftsstop. Det drejer sig om Østre Stationsvej 41. Læs mere nedenfor.

16. februar 2024

Østre Stationsvej 41
Der skal repareres på et sugerør til bygningen – og denne reparation forventes færdig i starten/ midten af april. 

Indtil reparationen er færdiggjort skal beboerne på Østre Stationsvej 41 benytte de opstillede containere i gården til de forskellige affaldsfraktioner.