Hjælp din skraldemand i vintermånederne

Frost, sne og isglatte veje er en del af vintermånederne – og for skraldemanden, som har sin arbejdsgang på veje og fortove, kan det være en farlig tid. Læs nedenfor, hvordan du hjælper skraldemanden.

30. november 2023

Hjælp din skraldemand i vintervejret

Her er nogle små ting, som du kan gøre, for at tømningen af dine affaldsbeholdere bliver lettere for din skraldemand:

 

  • Tænd lys, når det er mørkt om morgenen
  • Ryd området for sne og husk at gruse eller salte veje og fortove
  • Slå knude på posen til madaffald og restaffald, så holdes affaldet samlet – og lugtgener minimeres.