Hvorfor etablerer Odense Renovation en genbrugsbutik?

På baggrund af de seneste dages avisartikler omkring den kommende genbrugsbutik ønsker Odense Renovation at supplere med oplysninger omkring planerne og tankerne bag genbrugsbutikken.

Odense Renovation er rigtig kede af, at Superwerk er lukket. Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med dem og bl.a. købt flere af deres genbrugsmøbler mm., som nu pryder vores lokaler her på Snapindvej.

 

At sammenligne Superwerk med den kommende genbrugsbutik i Odense Renovations regi er ikke korrekt. Vores mission er at fremme det direkte genbrug, samtidig med at vi vil skabe faste vedvarende arbejdspladser for såvel flexjob, faste stillinger mv. Hos Odense Renovation har vi i mange år taget vores samfundsansvar alvorligt og dermed været en ”spillebane” for borgere på særlige vilkår ifm. f.eks. jobafklaring. Det vil vi fortsat gøre – også i den nye genbrugsbutik.

 

Vi har ansat en tidligere leder af Superwerk til at lede den nye genbrugsbutik. Det har vi, fordi hun var den rigtige til jobbet ud fra de kriterier, vi havde sat op, og den bedste blandt de ansøgninger vi modtog. Hun stoppede dog allerede ved Superwerk i september 2018 og har haft et andet job i den mellemliggende periode.

 

For at fastholde det gode forhold vi har til de humanitære organisationer, har vi afholdt et rigtig godt dialogmøde med dem, som har genbrugsbutikker i Odense, hvor vi fortalte om vores kommende genbrugsbutik. Alle deltagende udtrykte glæde for det nye koncept og støttede op omkring det.

 

Her ønsker vi at skabe et fælles, letoverskueligt genbrugslager, hvor de humanitære organisationer har adgang til at hente de effekter, de ønsker. Dermed skaber vi endnu bedre vilkår for de humanitære organisationer, end de har i dag. Vi fortsætter med dialogmøder, en slags brugerpanel bestående af en repræsentant fra hver organisation. Vi tror på, at frivillige kommer til at spille en stor rolle fremadrettet for organisationerne. Vi ønsker i hvert fald i høj grad at fortsætte med disse samarbejdspartnere – gerne endnu tættere end tidligere.

 

Her er nogle af de fordele, som vi gerne vil tilbyde de humanitære organisationer i det kommende samarbejde:

  • De humanitære organisationer vil fortsat gratis kunne afhente effekter fra lageret ved genbrugsbutikken.
  • Alle effekter vil være placeret overskueligt og opdelt i kategorier ex. Møbler, service, legetøj m.m.
  • Der vil være lettere adgang til effekterne, da de ikke skal hentes ud af en container.
  • Alt kommer til at foregå inde i en hal, så det ikke er vejrafhængigt at afhente effekter
  • Der bliver oprettet et brugerpanel - et slags netværk hvor de humanitære organisationer og vi kan sparre.
  • Vi vil hjælpe til med fælles markedsføring
  • Der er fortsat mulighed for at låne trailer til at køre væk med effekterne

 

Vigtigst af alt, så betyder den nye genbrugsbutik, at endnu flere effekter vil gå til direkte genbrug. Af de affaldsmængder vi har stillet til rådighed igennem container 27, har de humanitære organisationer aftaget mellem 25 og 30%; resten er gået til forbrænding - så der er rigeligt med affald til alle, og vi værdsætter alle tiltag, der bidrager til mere genanvendelse og genbrug.

 

Odense Renovation vil gerne opfordre til dialog, både med medierne og politikerne - og stiller sig gerne til rådighed med yderligere oplysninger om den kommende genbrugsbutik.