Innovationsprojekt skal gentænke blesystemet i Danmark

Odense Renovation er med i et nyt innovationsprojektet Blesystem2030, som arbejder for, at blesystemet i Danmark bliver mere bæredygtigt i fremtiden.

25. marts 2024

Nyt innovationsprojekt
Hvert år forbruger vi i Danmark omkring 500 millioner éngangsbleer, der indsamles som restaffald og brændes af på landets forbrændingsanlæg. Det vil en gruppe aktører nu ændre på i et stort 3-årigt innovationsprojekt, Blesystem2030, som netop er skudt i gang.

Gruppen består af virksomheden ABENA, Odense Renovation A/S, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding samt Aarhus Kommune og Odense Kommune. Sammen skal de afdække, hvordan blesystemet i Danmark bliver så bæredygtigt som muligt i 2030. Projektet har to ph.d.-studerende tilknyttet og er medfinansieret af Innovationsfonden Danmark via TRACE.


Komplekse udfordringer løses gennem tværfagligt samarbejde

Bleer er sammensat af op til 23 forskellige materialer, og det er et af de områder i verden med flest patenter. Et cirkulært blesystem vil kræve ændringer i både produktion, brugen og affaldshåndtering. Hertil kommer, at bleer bruges i samfundsmæssige kontekster, der er vanskelige at ændre på. Det gælder travle børnefamilier, men især når det kommer til de bleer, der bruges i institutioner – både for børn og voksne.


Netop voksne, mere specifikt ældre med inkontinens, vil være i fokus i projektet, da denne gruppe forventes at være den sværeste at designe nye systemiske løsninger til. Samlet er der tale om et meget komplekst system, der kræver en tværfaglig tilgang, hvilket er årsagen til, at Eva Tansem Andersen, Bæredygtigheds- og Udviklingschef for ABENA, finder projektet ekstra interessant – hun udtaler.


Brugte bleer udgør en potentiel genanvendelig andel af dagens restaffald. Som bleproducerende virksomhed føler vi et ansvar for at bidrage til udnyttelsen heraf, og dette vil kræve ændringer på flere plan. Den type komplekse opgaver løses bedst i tværgående videns- og udviklingssamarbejder, hvor partnerne har forskellige specialeområder. Derfor er det en stor glæde for os at være en del af Blesystem2030-projektet.


Et cirkulært blesystem

De fleste innovationsprojekter har ofte fokus på teknologi- og produktudvikling. I projekt Blesystem2030 er det centrale fokus systemforandring – herunder reduktion af forbruget.


Projektansvarlig, Ciprian Cimpan, lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Grøn Teknologi, udtaler,

 


Når vi ingeniører finder nye løsninger, fx mere bæredygtige materialer, produkter eller bedre affaldsteknologier, har vi en tendens til at tro, at de er så geniale, at de vil blive implementeret i samfundet stort set øjeblikkeligt og have den forudsete positive påvirkning i samfundet. Virkeligheden er dog oftest meget mere kompliceret, hvor komplekse udfordringer skal løses ud fra både tekniske og sociokulturelle virkemidler. Implementering af nye løsninger sker kun, hvis det hænger sammen både økonomisk og samfundsmæssigt.

 


Implementering af nye løsninger, efter projektets afslutning, bliver afgørende for at blesystemet i Danmark kommer til at være mere bæredygtigt i fremtiden. Her kommer de to kommuner ind i billedet, da grønne offentlige indkøb samt ændret brugs- og plejepraksis er nogle af de stærkeste værktøjer for at realisere de nødvendige ændringer i markedet og samfundet. Derfor anses Blesystem2030 for at kunne få stor indflydelse på det danske såvel som europæiske marked.


 

For yderligere information kontakt:

  • SDU: Ciprian Cimpan. Lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Grøn Teknologi. 24409882; e-mail: cic@igt.sdu.dk


  • Designskolen Kolding: Morten Krogh Petersen. Lektor ved Designskolen Kolding, Laboratoriet for Bæredygtighed og Design. 40523665; e-mail: mkp@dskd.dk
  • ABENA: Eva Tansem Andersen. Bæredygtigheds- og Udviklingschef. 515805812; e-mail: eta@abena.dk
  • Odense Renovation: Peter Klausen Schibye. Chefrådgiver i cirkulær økonomi. +4521526033; e-mail: pks@odenserenovation.d
  • Aarhus Kommune: Mette Brorsen-Jeppesen. Bæredygtighedskonsulent. +45 41857446
  • Odense Kommune: Michael Buch Kristensen. Chefkonsulent. +4529803688; e-mail: mibc@odense.dk