Klart er smart

Brug kun klare sække på genbrugsstationer. Med klare sække kan vi sende mere affald til genbrug og genanvendelse - det er godt for miljøet og for økonomien.

2. februar 2024

Brug kun klare sække
Genbrugsstationerne i Odense er åbne for alle. Der er dog en gæst, som vi gerne vil af med - de sorte sække. 
Sorte sække er forbudt, og kommer du med affald i poser eller sække, så husk, at poserne/ sækkene skal være klare.


Hvorfor kun klare poser?
Loven (affaldsbekendtgørelsen) fortæller, at borgere ikke må aflevere affald i sorte sække – det gælder ikke kun i Odense men i hele landet.

Hvis posen/ sækken er sort, kan medarbejderne på genbrugsstationerne ikke hjælpe dig med den gode sortering – og tidligere affaldsanalyser viser, at sorte sække oftest gemmer på meget genbrugeligt eller genanvendeligt affald.


Derfor skal posen/ sækken være klar, så kan vores medarbejdere bedre hjælpe dig med sorteringen, og derved få mere affald  til genbrug eller genanvendelse - det er både godt for miljøet og økonomien.