Læs Odense Renovations ESG-rapport

Odense Renovations ESG-rapport 2023 er klar – her kan du læse om vores indsatser indenfor miljø, mennesker og ledelse. Se mere nedenfor.

25. marts 2024

Året der gik - med fakta og fortællinger
I ESG-rapporten samler vi op på året, der gik, med fakta og fortællinger om selskabets drift og udvikling.

Du kan blandt andet læse om, hvordan det går med sorteringen af de 10 affaldsfraktioner hjemme hos borgerne, vores klimaregnskab og vores store fokus på at skabe mindre affald – at forebygge affald er nemlig det allerbedste, vi kan gøre, for klima og miljø.

Du kan også læse om:

 

 • Affaldsmængder, dieselforbrug og andre nøgletal fra Odense Renovation
 • Biodiversitet på vores matrikler
 • 74 % af dieselforbruget er nu HVO-biodiesel 
 • 1 mio. kr. til undersøgelse af PFAS på Odense Nord Miljøcenter
 • Samarbejde om forbedring af Odense Fjords tilstand
 • Odenses nye netværk for genbrug, reparation, upcycling og deleordninger
 • Tøjbyttestationer på skoler
 • Initiativer og tal fra Zirkel
 • Nyt lys på skraldebiler øger sikkerheden
 • Bedre sundhed
 • Internationale samarbejder blandt andet i Indonesien
 • Affaldsundervisning 
 • Tilstedeværelse på events
 • Mere viden om etagebeboere – og deres affalds- og sorteringsvaner

 

Og meget mere.

Tidligere CSR-rapport – nu ESG-rapport

Vi har givet rapporten nyt navn, så den fremover hedder ESG-rapport:

 

 • E- environment
 • S – Social
 • G – governance


Vi har valgt at arbejde ud fra CSR-direktivet fra EU, så vi taler samme sprog, som større virksomheder og organisationer, vi samarbejder med, der har pligt til at følge det. Det giver samtidig også inspiration til konkrete indsatser.

Læs rapporten 

Læs rapporten her - ESG-rapport 2023