Mere genanvendelse i Odense: Nu kan din mælkekarton også få nyt liv

Fra 1. juli kan odenseanerne aflevere mad- & drikkekartoner på genbrugsstationerne. Tiltaget er en forsmag på de ændringer, som er på vej i 2022, hvor sorteringen ved husstandene også udvides.

28. juni 2021

Mandag den 28. juni 2021

Fra den 1. juli 2021 er der en ny pige i klassen på Odenses genbrugsstationer. Her byder vi varmt velkommen til containeren til mad- og drikkekartoner – og sorteringsglade borgere kan dermed aflevere endnu mere affald til genanvendelse. Tiltaget er samtidig en forsmag på de ændringer, som er på vej i 2022, hvor sorteringen ved husstandene også udvides.


Hvad må komme i beholderen?
I containeren til mad- og drikkekartoner må komme:

 

  • Kartoner fra fx mælk og yoghurt
  • Kartoner fra fx juice og saft
  • Kartoner fra mad fx flåede tomater

 
Kartonerne skal være tømt for indhold, og de skal afleveres løst i beholderen. 
Skruelåg må gerne blive på, men skal det genanvendes, skal låget afleveres i containeren til hård plast.Slut med mad- og drikkekartoner i restaffaldet
Kartoner fra mælk, juice og andre fødevarer har ofte givet anledning til sorteringsundren. Kartonerne er lavet af pap, men har hidtil skulle sorteres som restaffald. Det skyldes, at kartonerne er beklædt med plast på indersiden. Det gør dem velegnede til fødevarer, men vanskelige at skille ad og genanvende. Derfor har Odenses borgere hidtil været nødt til at aflevere kartonerne i beholderen til restaffald. Restaffald er betegnelsen for det affald, som ikke kan genanvendes fx pizzabakker, bleer og støvsugerposer – og som i stedet energiudnyttes ved Fjernvarme Fyn.

Men sådan er det ikke længere. Fremover kan kartonerne nemlig afleveres til genanvendelse på genbrugsstationen. Herfra sendes de til anlæg, der kan adskille materialerne og klargøre dem til produktion af nye produkter som genbrugspapir, paprullerør eller æggebakker. Plastmaterialet, som trækkes ud, sendes til energiudnyttelse.


Tyvstart på fremtidens sortering
Hos Odense Renovation vækker den nye sorteringsmulighed glæde, fordi det giver borgerne mulighed for at sortere endnu mere affald til genanvendelse.

I mange år har vi fortalt borgerne, at mad- og drikkekartoner hører til i restaffaldet – men det er slut nu. Med den nye container på genbrugsstationerne kan borgerne tyvstarte på den sortering, som også snart kommer til deres husstand. Så kan vi genanvende mere og reducere mængden af restaffald - til glæde for klima og miljø”, udtaler genbrugschef ved Odense Renovation A/S, Mette Lorenzen. Hun henviser derved til den udvidelse af indsamlingsordningen, som for nylig blev godkendt i byrådet og dermed er i offentlig høring. Ordningen forventes endeligt godkendt i oktober 2021.


Ensretning af affaldssortering i hele Danmark
Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal alle kommuner nemlig fremadrettet indsamle de samme 10 affaldsfraktioner ved husstandene i Danmark. I Odense indførte vi ny affaldsordning i 2020 med 7 affaldsfraktioner og er derfor allerede godt på vej mod de 10 affaldsfraktioner. Det forventes, at Odense Renovation senest ved udgangen af 2022 indsamler alle 10 affaldsfraktioner ved borgerne i kommunen.

For mere information kontakt Mette Lorenzen, genbrugschef ved Odense Renovation A/S, på mel@odenserenovation.dk eller 24621801.