Ny affaldsplan i høring: Et skridt i retning af et klimaneutralt Odense

Odense Kommunes affaldsplan for de næste 12 år er i høring nu. Affaldsplanen beskriver, hvilke områder indenfor affald, der skal arbejdes med i de kommende år. Du kan også give dit besyv med. Se her.

29. april 2021

Grønne ambitioner i Odense

Odense har en ambition om at være klimaneutral i 2030. Og når vi taler om klimamål og bæredygtighed, må vi nødvendigvis også tale affald. Hvordan begrænser vi mængden? Hvordan håndterer vi den? Hvordan får vi genanvendt mest muligt?

Affaldsplanen beskriver, hvordan Odense Kommune vil arbejde med affald de kommende år. Det handler både om at forebygge affald, at genanvende mere og bedre og om generelt at være en ren og bæredygtig kommune. Affaldsplanen er i høring nu, og du har mulighed for at komme med input til forslaget.

 

Affaldsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Odense Kommune og Odense Renovation. Den sætter fokus på tre overordnede indsatsområder:

 

  • Affaldsforebyggelse
  • Mere og bedre genanvendelse
  • Ren og bæredygtig kommune

 

Affaldsforebyggelse handler om at understøtte, at flere ting genbruges i stedet for at ende som affald. Det kunne fx være tøj eller mad. Det handler også om cirkulær økonomi, om at fremme samarbejdet med små og mellemstore virksomheder og om undervisningsforløb til folkeskoler og ungdomsuddannelser om affaldsforebyggelse.

 

Mere og bedre genanvendelse handler om bedre genanvendelse af affald fra private husstande, affald fra virksomheder eller kommunens eget affald. Det kan også handle om bedre håndtering af affald fra bygge- og anlægsopgaver.

 

Ren og bæredygtig kommune handler om at håndtere affald bedre ved offentlige arrangementer, og det handler om at støtte borgerdrevne initiativer for affaldshåndtering.

 

Affaldsplan i høring

Odense Kommunes Affaldsplan 2021-2032 er i offentlige høring fra den 29. april til den 23. juni 2021. I den periode kan alle komme med input til forslaget.

 

Gå ind på dette link og kommentér planen.

 
Få inspiration i videoer om bæredygtigt tøjvalg og måltid

Her finder du også inspirationsvideo til, hvordan du får det maximale ud af det tøj, du har, og hvordan det kan genbruges, når du ikke længere har gavn af det. Du kan også få gode bæredygtige tips til madlavning og borddækning i video nummer to.