Ny bog i serien om Rensdyret Rikke

0.A fra Åløkkeskolen var den første klasse til at høre sidste nyt i eventyret om Rensdyret Rikke, da Odense Renovation onsdag den 6. november lancerede den nye bog på Hovedbiblioteket.

Grøn børnebogssucces lærer børn om affaldssortering
Der er nok ikke så mange voksne, der kender Rikke Rensdyr, men for de mindste i Odense har hun i de seneste 10 år været en grøn guide, som har lært dem om natur, affald og genanvendelse. Nu er 3. bog i serien med rensdyret udkommet.


Titlen på den nye bog er ”Rensdyret Rikke besøger Rasmus”, og den henvender sig til de mindste skoleklasser og ældste børnehavebørn. Den viser på legende og underholdende vis, hvordan sortering i hjemmet kommer til at foregå i den nye affaldsordning i Odense Kommune.

 

Mere end 10.000 børn kender Rensdyret Rikke-serien

I 2008 udsendte Odense Renovation den første bog Rensdyret Rikke på tur i skoven, og den er blevet så stor en succes, at den er kommet i 4. oplag, så mere end 10.000 børn har modtaget den. Den lærer de mindste om helt simple ting, som fx at lade være med at smide affald i naturen.

 

I 2015 udkom efterfølgeren Rensdyret Rikke besøger en genbrugsstation. Denne bog henvender sig til store børnehavebørn samt elever i indskolingen. Den handler om genbrug og genbrugsstationer - og vil bevidstgøre børnene om, at affald kan få nyt liv ved at indgå som råvare i nye produkter.

 

Rensdyrbogen som dialogskaber
Rensdyret Rikke besøger Rasmus handler om rensdyret, som bliver venner med Rasmus i Odense Zoo og kommer med ham hjem på besøg. Her oplever hun hverdagen som ”menneske”. ”I denne børnebog bruger vi historien om rensdyret på besøg ved Rasmus og hans mor til at italesætte affaldssortering i hjemmet for de små børn. Vi håber, at bogen kan være med til at skabe et sprog mellem børn, forældre og pædagoger, om hvad affaldssortering er, og om hvad genbrug er. Vi ønsker gennem dialogen om bogen at sætte gang i nysgerrigheden omkring, hvad der sker med det affald, vi hver dag producerer, så det bliver naturligt for de små at sortere til genbrug” siger Dorthe Lind, funktionsleder ved Odense Renovation – og forfatter til bogen.

 

Der er også tænkt meget over tegningerne: ”Jeg har gjort meget ud af at lave tegninger, som børnene kan spejle sig i, og hvor der er mulighed for at udforske og kigge igen og igen.”, siger tegneren Carsten Poulsen, som også er ansat ved Odense Renovation. ”Selvom børn ikke forstår alle detaljerne omkring grøn omstilling, CO2-belastning og klimaforandringer, giver Rensdyr-bøgerne dem en tydelig fornemmelse af, at disse emner er vigtige”, fortæller Carsten Poulsen.

 

Første børnebog med nationale affaldsskilte og FN’s verdensmål?

Bogen er grøn og bæredygtig på flere måder: Det er den første børnebog, som er med til at udbrede de nye nationale affaldsskilte, som er udviklet af Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening. Affaldsskiltene har til formål at ensrette sorteringen, så det er de samme skilte, man ser på tværs af kommunerne.

 

Den er også blandt de første børnebøger i Danmark, som sætter fokus på FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem Verdensmålslogoet på bagsiden. Uden at børnene tænker over det, lærer de om Verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug, når pædagogen eller en forælder læser bogen højt for dem. Ligesom de 2 tidligere Rikke Rensdyr-bøger er også den 3. bog i rækken en Cradle to Cradle-certificeret tryksag. Det betyder, at både papiret og tryksværten er så fri for giftstoffer, at det i princippet kan spises. Men det siger vi selvfølgelig ikke til børnene…

Boglancering på Borgernes Hus onsdag
I uge 45 sætter Borgernes Hus fokus på FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, og Odense Renovation deltager med flere udstillinger om affald, sortering og upcycling. I forbindelse med dette arrangement afholdt vi onsdag den 6. november en lancering af Rensdyret Rikke besøger Rasmus med besøg og oplæsning for 0.A fra Åløkkeskolen.

 

Bogen er ikke til salg, men de voksne kan låne den på biblioteket, og interesserede skoler og børnehaver kan booke et besøg af Rensdyret Rikke i institutionen og få bogen med hjem. Den er ét ud af flere formidlingstilbud, som Odense Renovations ”Affaldskulturhus” står for. Book via www.odenserenovation.dk/affaldsundervisning.