Odense Renovation er røgfri virksomhed

Fra 1. januar 2020 er Odense Renovation en røgfri virksomhed, hvor medarbejdernes og borgernes sundhed og sikkerhed prioriteres højt.

Røgfri virksomhed
Den 1. januar 2020 er det slut med at ryge på Odense Renovations arealer. Odense Renovation ønsker at sikre, at medarbejdere og borgere kan færdes i et røgfrit miljø uden de umiddelbare gener og den sundhedsfare, der er ved rygning og passiv rygning.

Partnerskab med Røgfrit Odense
Odense Renovation har sammen med en række andre virksomheder underskrevet en partnerskabsaftale med Røgfrit Odense og bakker dermed op om at gøre Odense røgfri inden 2030 og alle borgere under 18 år røgfrie inden 2025.

Rygepolitikken omfatter alle medarbejdere hos Odense Renovation samt de borgere/gæster, der opholder sig i Odense Renovations bygninger og områder. Rygepolitikken omfatter alle former for rygning herunder e-cigaretter.

Vi håber, at du vil være med til at støtte op om det gode initiativ, når du opholder dig på Odense Renovations arealer.