Spændende undervisningstilbud om affald, genbrug og bæredygtighed

Vi tilbyder flere undervisningsforløb om affald, genbrug og bæredygtighed for institutioner, skoler og foreninger. Læs mere om tilbuddene nedenfor.

Undervisningstilbud til de forskellige skoletrin

Vi har skræddersyet forskellige undervisningsforløb til folkeskolens alderstrin. Forløbene tager hver især højde for aldersgruppen og kan til enhver en tid tilpasses. 


Indskolingen
Affald i hverdagen
Rundvisning og oplæg. 1-1,5 time.
Vi snakker om de forskellige affaldstyper, hvordan man skal sortere sit affald, og hvad der sker med det bagefter. Vi snakker også om affald i naturen og går en tur på genbrugsstationen.

Rikke Rensdyr 1, 2 og 3
Oplæsning og aktiviteter i klassen. 1 time.
Højtlæsning af vores bøger om Rikke Rensdyr samt aktiviteter for børnene.
Bog 1 – affald i naturen.
Bog 2 – affald på genbrugsstationen.
Bog 3 – affaldssortering derhjemme.

Sorter mere – hvorfor og hvordan
Oplæg og aktiviteter i klassen. 1 time.
Vi går på opdagelse i de 6 affaldstyper i den nye affaldsordning og arbejder med at sortere.


Mellemtrinnet
Affald og bæredygtighed
Rundvisning og oplæg. 1-1,5 time.
Vi snakker om de forskellige affaldstyper, sortering, og hvad der sker med affaldet bagefter. VI kommer også ind på, hvor råstofferne kommer fra – og går en tur på genbrugsstationen.

Lav selv taske til sortering
Oplæg og workshop. 2 timer.
Kreativ workshop, hvor vi bruger overskudsmaterialer til at lave tasker til affaldssortering.


Sorter mere – hvorfor og hvordan
Oplæg og aktiviteter i klassen. 1 time.
Vi går på opdagelse i de 6 affaldstyper i den nye affaldsordning og arbejder med sortering og råstoffer.


Udskolingen
Affald og bæredygtighed
Rundvisning og oplæg. 1-1,5 time.
Vi snakker om de forskellige affaldstyper og affaldssortering. Derudover kommer vi ind på egen affaldskultur, affaldsminimering og bæredygtighed. – samt en rundvisning på genbrugsstationen.

Jagten på råstoffer
Oplæg og aktiviteter i klassen – 3 timer
Storpolitik, kemiforsøg, action, knappe ressourcer og genanvendelse i et nervepirrende undervisningsspil.


Sorter mere – hvorfor og hvordan
Oplæg og aktiviteter i klassen. 1 time
Med afsæt i de 6 affaldstyper i den nye affaldsordning har vi fokus på råstoffer, produktion og forbrug.

ALLE KLASSETRIN
– udlån af affaldsopsnappere og papirkuffert
Husk, at det er muligt at låne et klassesæt med affaldsopsnappere, så du kan lave en affaldsindsamling med klassen. Du kan også låne en papirkuffert med et klassesæt til fremstilling af papir. Begge dele kan bookes ligesom vores øvrige undervisningstilbud.

Udgangspunkt i Fælles Mål og Verdensmål

Vores undervisning er tilrettelagt med afsæt i Fælles Mål samt FN’s 17 verdensmål - alle undervisningstilbud er gratis.


Book undervisningstilbud
Book et besøg hos os på: odenserenovation.dk/affaldsundervisning

Foreninger, sportsklubber og andre grupper er naturligvis velkomne
For at udbrede de gode affaldsbudskab er det naturligvis altid muligt for foreninger, sportsklubber og andre grupper at komme på besøg hos os for at blive klogere affald, genbrug og bæredygtighed. Skriv til kommunikation@odenserenovation.dk  og hør om mulighederne. 

Vi glæder os til at høre fra jer.