Stor opbakning til nyt odenseansk genbrugsnetværk

Nyt genbrugsnetværk har set dagens lys i Odense Kommune - og opbakningen er stor.

2. maj 2023

Der sker meget på genbrugsfronten i mange foreninger, netværk og institutioner. Men hvad sker der, hvis man samler alle aktørerne og laver noget sammen i et genbrugsnetværk?

Nyt genbrugsnetværk
På en workshop ved Odense Renovation 25. april var repræsentanter fra 25 forskellige odenseanske organisationer, foreninger og netværk mødt op for at drøfte, om der er grobund for et nyt netværk, hvor man kan dele viden og forene kræfter – alt sammen med det formål, at vi skal blive bedre til at genbruge, reparere, upcycle og dele, så vi belaster jordens ressourcer mindst muligt.
Opbakningen til ideen var stor, og behovet for at lære hinanden at kende på kryds og tværs var også stort.

 

Inspirere til bæredygtig tankegang
En af deltagerne, Birthe Krabæk fra Repair Café Odense, udtalte efter workshoppen:

Et nyt genbrugsnetværk vil være med til at synliggøre de netværk og foreninger, der praktiserer genbrug og faciliterer den cirkulære tankegang. Dermed skabes der mulighed for at inspirere mange flere i den bæredygtige tankegang, som vi alle har brug for. Snakken til workshoppen og budskaberne viste, at vi er godt på vej i en bæredygtig tankegang, og at vi er mange, som arbejder for det samme. Det giver lys i øjnene af håb, energi og glæde

Birthe Krabæk fra Re-pair Cafe Odense. 

Sammen flytter vi bjerge
Karsten Fogde, bestyrelsesformand ved Odense Renovation, der sammen med rådmand Tim Vermund, holdt velkomsttale, udtrykte efter workshoppen:
Der er brug for, at vi trækker på samme hammel, når vi i fællesskab skal gøre Odense klimaneutral i 2030. Opgaven er kolossal, men i fællesskabet kan vi udvirke mirakler. Når ide- og erfaringsudvekslinger finder sted i motiverede fællesskaber, ”kan vi sammen flytte bjerge”!


Karsten Fogde, bestyrelsesformand ved Odense Renovation


Rådmand Tim Vermund

Arrangeret af Odense Renovation og Odense Kommunes Klima- og miljøforvaltning
Bag arrangementet står Odense Renovation og Odense Kommunes Klima- og miljøforvaltning, som stiller lokaler, viden og koordinering af netværket til rådighed.

Det første netværksmøde er i juni, og der er stadig åbent for engagerede organisationer, netværk og fællesskaber, som arbejder med fx genbrug, reparation, upcycling og deleordninger.