Store fynske institutioner finder sammen i opsigtsvækkende samarbejde

Fynske institutioner går sammen om at forbedre og skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord. Læs mere om samarbejdet i pressemeddelelsen nedenfor.

7. juni 2021

Mandag den 7. juni 2021

En række store fynske virksomheder, institutioner og organisationer er gået sammen i et unikt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord. Parterne har forskellige tilgange og betydning for fjordens tilstand. Alligevel har de givet hinanden håndslag på dette samarbejde, som skal skabe god økologisk tilstand i fjorden.
Danmarks Naturfredningsforening, Odense Kommune, landboforeningen L&F Centrovice, Fjernvarme Fyn, Lindø Port of Odense, Odense Renovation, Vandcenter Syd, SEGES og Syddansk Universitet trækker sammen i arbejdstøjet for i et nyt, unikt fællesskab at skabe god økologisk tilstand i Odense Fjord.

Samarbejdspartnerne har hver især arbejdet med at skabe god økologisk tilstand i fjorden gennem mange år. Men trods nationale reguleringer og initiativer er der stadig udfordringer med vandmiljøet. Derfor har de nu givet hinanden håndslag på, at de vil søsætte fælles tiltag i et konstruktivt samarbejde, der skal løse udfordringerne. På den måde skabes en samlet pulje af både viden og kræfter, som kan skabe en sundere fjord.
Der er tale om et lokalforankret samarbejde, hvor deltagerne i fællesskab finder tiltag, der sideløbende med miljømyndighedernes retningslinjer kan forbedre miljøtilstanden.

Med denne gruppe af interessenter kan vi nå rigtig, rigtig langt i arbejdet med at skabe miljøforbedringer i Odense Fjord. Formålet med samarbejdet er, at vi på tværs af institutioner kan dele erfaringer og viden og på den måde kan skabe et evidensbaseret idékatalog til aktiviteter, som kan bruges i fjorden,” siger Mogens Flindt, lektor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Fjorden i fokus
Deltagerne tager fat i Odense Fjord, fordi mulighederne for at forbedre vandmiljøet er størst, når fokus er lokalt. Der er enighed om, at det giver flere muligheder for at forbedre de lokale tilstande, når så mange virksomheder og institutioner samarbejder, end når det alene sker gennem national regulering.

De danske fjorde er så forskellige, at hvis vi ønsker bedre vandmiljø i de danske fjorde, er vi nødt til at fokusere på den enkelte fjord. Derfor er det også særdeles positivt, at interessenterne omkring Odense Fjord nu går sammen for i fællesskab at forbedre tilstanden i fjorden,” siger Chefkonsulent for vandmiljø hos SEGES, Flemming Gertz. Han står bag en større fjordundersøgelse, der viser, at Odense Fjord stadig ikke når målet om ”god økologisk tilstand”.

Løsninger findes i fællesskab
Det nyetablerede samarbejde handler om at finde løsninger, og derfor er arbejdet med af finde konkrete tiltag allerede gået i gang blandt de faglige medarbejdere hos de mange deltagere. De har besluttet, at samarbejdet skal baseres på en række principper, som både skal tilgodese miljøforbedringer og de forskellige organisationer.
Et af principperne er, at deltagerne repræsenterer forskellige interesser, og at samarbejdet skal baseres på gensidig respekt for disse.

Vores vandmiljø er et centralt emne for Danmarks Naturfredningsforening. Derfor er DN Nordfyn sammen med sekretariatet i Danmarks Naturfredningsforening gået ind i dette samarbejde for at være med til at vise, at vi på tværs af sektorer og interesser kan sidde i samme rum og arbejde os frem mod samme mål. Med gensidig tillid og en stærk vilje til gode resultater har vi en tro på, at Odense Fjord og lokalområderne får gavn af dette samarbejde”, siger Leo Jensen, formand for DN Nordfyn og hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening.

Mandag d. 7. juni mødes institutionerne til projektets første workshop. Her skal de blandt andet udvælge de faglige spor, der skal arbejdes med.


Fra venstre mod højre, Carsten Aa (Lindø Port of Odense), Mogens Flindt (SDU), Leo Jensen (Dansk Naturfredningsforening), Christoffer Lilleholt (Rådmand for By og Kulturforvaltningen Odense Kommune), Tina Kristensen (Fjernvarme Fyn), Thomas B. Jørgensen (Odense Renovation A/S), Mads Leth (VandCenter Syd) og Torben Povlsen (Centrovice). Foto: Morten Knudsen, Pegasus - Reklame & Mangeting

Det fortæller samarbejdets parter
Jan Strømvig, administrerende direktør, Fjernvarme Fyn
Som naboer til Odense Fjord er vi naturligvis interesserede i fjordens tilstand og udvikling. Og vi støtter altid op om gode initiativer til at forbedre miljøforholdene. For os er det vigtigt, at erhverv og miljøforbedring kan fungere sammen. Målet er, at samarbejdet resulterer i forbedringer af vandmiljøet, hvor der samtidig bliver taget hensyn til både natur, mennesker og erhverv samt til de institutioner, der er i forbindelse med fjorden.

Torben Povlsen, formand, L&F Centrovice
I landbruget arbejder ved hele tiden på at få et bedre vandmiljø i Danmark. Derfor går vi også med glæde ind i samarbejdet om et lokalt fokus på Odense Fjord, fordi den har brug for at vi sammen finder løsninger og stopper med at pege fingre ad hinanden. Det er en unik mulighed for at skabe nogle reelle, lokale løsninger, som kan give et bedre vandmiljø i fjorden.” siger Torben Povlsen, formand for Centrovice, og understreger, at det lokale perspektiv er nødvendigt, for at hans medlemmer fortsat går dedikeret til opgaven.

Carsten Aa, administrerende direktør, Lindø Port of Odense:
Hos Lindø Port of Odense har vi allerede et betydeligt fokus på emnet, og vi har således gennem mange år reduceret vores miljøpåvirkning til sort set ingenting. Derfor har vi også en masse erfaring, som vi vil dele i samarbejdet. Jeg tror dette samarbejde kan hjælpe os med at komme et stort skridt tættere på en endnu sundere fjord. Vi bidrager gerne med vores viden og erfaringer, når stærke organisationer vil skabe grønne løsninger”.

Christoffer Lilleholt, Rådmand for By og Kulturforvaltningen, Odense Kommune:
Vi har et kæmpe ansvar for at passe på vores natur, og det gælder i høj grad også for Odense Fjord. Her har vi et smukt og varieret miljø, som rummer vigtige levesteder for både dyr og planter. Det skal vi varetage og sikre for vores egen skyld, for vores efterkommeres skyld – og for naturens. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi har fået samlet en gruppe, som har givet håndslag på at sikre og forbedre miljøforholdene omkring Odense Fjord. Vi har brug for at samle viden, ressourcer og alle gode kræfter, og dette er et enormt skridt på vejen til en sundere fjord.”

Mads Leth, direktør, VandCenter Syd:
I VandCenter Syd vil vi gerne arbejde sammen med andre om bæredygtig udvikling. Vores påvirkning består bl.a. af regnvandsbetingede spildevandsoverløb, som vi forsøger at reducere gennem forskellige tiltag. Desuden påvirker vi åer og Odense Fjord, når vi sender renset spildevand tilbage til naturens kredsløb. Vi kan godt skrue på vores påvirkning, og derfor bliver det interessant, hvis vi i samarbejdet kan fokusere på den samlede påvirkning – og hvor vi bedst gør en ekstra indsats hver især.”

Thomas B. Jørgensen, Adm, direktør Odense Renovation A/S
Odense Renovation er som certificeret bæredygtig virksomhed - og ansvarlig for miljøforholdene på den gamle losseplads Stige Ø, interesseret i nærmiljøets tilstand og områdets biodiversitet - det ligger i vores grundholdning. Vi bringer meget gerne vores viden i spil til gavn for den økologiske tilstand i fjorden.”


Fakta
Hvad betyder ’God økologisk tilstand’?
Den økologiske tilstand afgøres ved at måle på smådyr, vandplanter og fisk. Et vandløb er i god økologisk tilstand for smådyr, når det ligger i faunaklasse 5 på en skala fra 1 til 7. Der er lignende indeks til vurdering af, om målet er opfyldt for vandplanter og fisk.

Kontakt
Mogens Flindt, lektor på Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.
Tlf: 20779973
Mail: mrf@biology.sdu.dk

Flemming Gertz, chefkonsulent for vandmiljø hos SEGES
Tlf: 3092 1763
Mail: flg@seges.dk

Leo Jensen, samrådsformand for Danmarks Naturfredningsforening på Fyn
Tlf. 4016 5205
Mail: leo@leonidaskomm.dk

Jan Strømvig, administrerende direktør, Fjernvarme Fyn
Tlf: 40373834
Mail: js@fjernvarmefyn.dk

Torben Povlsen, formand, L&F Centrovice
Tlf: 40272755
Mail: tlp@ledstedlund.dk

Carsten Aa, administrerende direktør, Lindø Port of Odense
Tlf: 22944400
Mail: caa@lpo.dk

Christoffer Lilleholt, Rådmand for By og Kulturforvaltningen, Odense Kommune
Tlf: 30604356
Mail: lilleholt@odense.dk

Mads Leth, direktør, VandCenter Syd
Tlf: 40808440
Mail: mal@vandcenter.dk

Thomas B. Jørgensen, Adm. direktør Odense Renovation
Tlf: 6313 8201
Mail: tbj@odenserenovation.dk