Tømning af nedgravede affaldsbeholdere

Hvordan kan man indsamle 2 affaldstyper i samme kranbil? Se videoen her.

Tømning af nedgravede affaldsbeholdere

Affaldsbeholdere på hjul er et almindeligt syn i bybilledet – men der findes mange forskellige affaldsbeholdere rundt i Odense Kommune. I områder med høj bebyggelse og hvor mange personer deler affaldsløsning, er nedgravede affaldsbeholdere ofte brugt. Nedgravede affaldsbeholdere har flere fordele, da de sikre pæne affaldsløsninger, hvor affaldet gemmes under jorden. Der findes ca. 1.500 nedgravede affaldsbeholdere i kommunen, som Odense Renovation tømmer med en helt særlig kranbil. 

Kranbil har 2 affaldsrum
Men hvordan foregår tømningen af disse nedgravede affaldsbeholdere, og hvordan sikres det, at affaldet holdes adskilt i kranbilen, som tømmer de nedgravede beholdere?
Kranbilen, som tømmer de nedgravede affaldsbeholdere, har 2 affaldsrum – et til restaffald og et til madaffald. Med en fjernbetjening styrer skraldemanden en stor skillerumsplade, som lukker til for det affaldsrum, som ikke skal benyttes til tømningen af den pågældende affaldstype.


Det vil sige, at når en nedgravet beholder til restaffald skal tømmes, lukker skraldemanden via skillerumspladen rummet for madaffald. Når en nedgravet beholder til madaffald skal tømmes, lukker skillerumspladen til rummet for restaffald. Derved sikres det, at den rigtige affaldstype havner i det rigtige rum i skraldebilen.


Se video om tømningen
Her kan du se en kort video, der beskriver tømningen af de nedgravede affaldsbeholdere.