Vision og værdier

Vi arbejder konstant på at leve op til de mål og visioner, som er defineret i strategierne - så den næsten 200 mand store skude kan holde den rette kurs.

Odense Renovation har en defineret mission om hvad vores mål som virksomhed er, og vi har en vision om, på hvilken måde vi vil opnå missionen. Desuden har vi en række værdier, som skal virke som ledesnor for medarbejderne i forhold til, hvordan virksomheden ønsker, at medarbejderne skal handle.

Mission

Vi er borgernes affaldsselskab, der med udgangspunkt i vores medarbejderes erfaring holder byen ren ved at indsamle og udnytte ressourcerne med respekt for service, miljø og arbejdsmiljø.

Vision

Vi vil være et bæredygtigt selskab, der med moderne løsninger indsamler, sorterer og udnytter ressourcerne effektivt.

Værdier

Værdier udadtil:

Åbne: Gennem åben kommunikation udadtil og indadtil præsenterer vi virksomheden som værende gennemsigtig.

Ansvarlige: Vi udviser ansvarlighed for samfund, miljø og økonomi gennem loyalitet, selvstændighed og viden

Troværdige: Vi siger, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger, således at der skabes tillid og pålidelighed.

Serviceorienterede: Overfor kunder og kollegaer yder vi god service ved at udvise hjælpsomhed, høflighed, engagement og fleksibilitet.

 

Værdier indadtil:

Tryghed: Vi udfører sikker og miljømæssig korrekt håndtering af affald under trygge rammer.

Frihed: Vi tilstræber den højeste mulige grad af frihed under ansvar indenfor det enkelte arbejdsområde.

Fællesskab: Vi er alle vigtige og har forståelse for den samlede service, vi leverer.

 

Integration i dagligdagen

Hos Odense Renovation lægger vi stor vægt på at inddrage visionerne og værdierne i dagligdagen. Vi gør, hvad vi kan for at sikre effektivitet og ressourcebevidsthed hver dag. Vores knap 200 medarbejdere søger derudover konstant at udvikle serviceniveauet og en moderne og miljørigtig håndtering af affald.


Skraldemanden og personalet på genbrugspladsen er den synlige del af virksomheden, som dog også rummer en hel del andre funktioner. En række medarbejdere sørger bl.a. for information til borgerne, rapportering til kommunen og miljøministeriet, udvikling af projekter og metoder til behandling af affald, plan- og skemalægning af vagt og kørsel og meget mere. Fælles for alle er, at de er med til at sikre et højt serviceniveau ud fra en miljøbevidst tankegang, og at de er bevidste om, at de i hverdagen bidrager til de overordnede visioner.