Regler på genbrugsstationerne (1)

Vi byder alle kunder velkommen på genbrugsstationen! For at genbrugsstationen skal være et velfungerende og sikkert sted at være, skal reglerne overholdes.

Velkommen på genbrugsstationen

Vi byder alle kunder velkommen på genbrugsstationen!

Er du i tvivl om sortering af affald, brugen af genbrugsstation, størrelse på trailer osv., så er genbrugsvejlederne på pladsen altid klar til at rådgive og vejlede om affald. 

 

Disse regler gælder på genbrugsstationen: 

 

  • Dagrenovation og sygehusaffald modtages ikke. 
  • Farligt affald kan i weekender afleveres til Miljøbilen. 
  • Der må kun læsses den type affald i en container, som er angivet ved skiltning på containeren. 
  • Parkering for aflæsning skal ske i venstre side af vejen med slukket motor. 
  • Det er ikke tilladt at fjerne effekter fra genbrugsstationen. 
  • Al henkastning af affald uden for åbningstiden er strengt forbudt. 
  • Genbrugsstationen er videoovervåget. 
  • Personalet står til rådighed med vejledning. 
  • Al færdsel på stationens område er på eget ansvar. 
  • Køretøjet må højst have en totalvægt på 3.500 kg. Den samlede vægt for køretøj og trailer må ikke overstige 4.250 kg.