Afbrænding af haveaffald

Hvordan er reglerne for afbrænding af haveaffald i byen og på landet?

Hvornår må man afbrænde haveaffald?

Det afhænger af, om man bor i byzone eller landzone. I byzoner er reglerne strikse for at undgå røggener for naboerne.

 

  • I byzonen må private grundejere ikke afbrænde haveaffald.

 

  • I landzonen må private grundejere afbrænde haveaffald fra d. 1. december til den 1. marts i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.

 

  • I byzone og i landzone må private grundejere afbrænde haveaffald på sankthansaften, d. 23. juni.

 

  • Afbrænding må ikke give anledning til ulempe for omgivelserne og skal være i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål mv.

 

  • Til rekreative formål må der hele året afbrændes brænde i form af rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser.