Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er generelt forbudt - sankthansaften er undtagelsen

Afbrænding af haveaffald er forbudt

 


  • Som privat grundejer må du som udgangspunkt ikke afbrænde haveaffald. Den eneste undtagelse er, at du som privat grundejer må afbrænde haveaffald sankthansaften den 23. juni
  • Til rekreative formål (for hyggens skyld) må du hele året afbrænde brænde i form af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser. 
  • Afbrænding må ikke være til væsentlig ulempe for dine omgivelser, og det skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen om brændværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål. 

Læs mere om afbrænding af haveaffald, opbygning af sankthansbål på Odense Kommunes hjemmeside - klik her