Sortering nytter

Dit haveaffald bliver til næringsrig kompost. På den måde recirkulerer vi ressourcerne. Derfor er det vigtigt, at du kun afleverer haveaffald i containeren til haveaffald.

Sortering nytter - også i dit haveaffald
Når du afleverer dit haveaffald på genbrugsstationen, bliver det til næringsrig kompost. Det er den kompost, som du efterfølgende kan købe på genbrugsstationen. En anden del af haveaffaldet blandes med slam og bliver dermed til en særligt næringsrig kompost, som bliver brugt på markerne hos lokale landmænd.

 

Dét haveaffald, du afleverer på genbrugsstationen, bliver altså cirkuleret og ender tilbage i naturen; enten i byens haver - måske endda i din egen - eller på marken hos den landmand, som producerer den mad, vi spiser. 

 

Se videoen her, og hør hvorfor sortering gør en forskel - også i dit haveaffald.

 


Selvom haveaffaldet gennemgår en længere proces på Odense Nord Miljøcenter, hvor det nedbrydes til kompost og til sidst sigtes for urenheder, så oplever landmændene alligevel, at der findes rester af plast, metal og andre fejlsorteringer i den kompost, som de får fra Odense Nord Miljøcenter. Maskineriet kan desværre ikke opfange det hele.

 

Eksempler på fejl, som havner i haveaffaldet:

 • Urtepotter af plast 
 • Metaldåser
 • Rester af snore og reb 
 • Plastposer og -sække 
 • Emballage fra fuglekugler
 • Stumper og stykker af plastrør 
 • Potteskår 
 • Plastikstrips
 • Tøjklemmer

 

Når disse og andre ting ender i haveaffaldet, er det med til at forurene naturen med rester af fx plast og metal. Når det havner på marken, forurener det ikke kun naturen. Afgrøderne bliver til grøntsager, som sælges i supermarkedet, og til foder til fx landbrugskvæg. I sidste ende forurener det dermed den mad, som vi spiser. 

 

Du kan gøre en forskel

Derfor er det vigtigt, at der kun er haveaffald i dét, du afleverer til genbrug på genbrugsstationen.

 

Du kan hjælpe naturen og landmanden ved, at

 • være opmærksom på at samle tabte ting op, inden det havner i haveaffaldet
 • sortere ting fra, som andre tidligere har tabt og efterladt i jorden i din have
 • sørge for at sortere invasive plantearter (fx bjørneklo og japansk pileurt) ud af haveaffaldet
 • og ved at aflevere haveaffaldet løst (uden pose)

 

På den måde får vi en renere kompost, og du hjælper miljøet, fordi vi kan blive ved med at recirkulere ressourcerne uden at forurene naturen med plast og andre materialer, som ikke hører hjemme i naturen.

Fra haveaffald til næringsrig kompost 

I denne video kan du se, hvordan haveaffaldet omdannes til næringsrig kompost på Odense Nord Miljøcenter.