Priser på Odense Nord Miljøcenter

Hvad koster det at aflevere 1 ton blandet usorteret affald? Hvad er prisen for at aflevere asbestholdigt affald? Hvad med have-/parkaffald? Se det i prislisten herunder.

Priser for aflevering af affald på Odense Nord Miljøcenter
Odense Nord Miljøcenter modtager affald fra erhverv og sørger får både genanvendelse, midlertidig oplagring og deponering af det affald, som centret modtager. 

Se prisliste her