Se regulativ for husholdningsaffald

Se det gældende regulativ for husholdningsaffald i Odense Kommune.

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Odense Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

 

Regulativ for husholdningsaffald i Odense Kommune