Salg af knowhow

Odense Renovation har gennem mange år udvekslet affaldsviden både nationalt og internationalt. Vi deler gerne vores mangeårige erfaring på konferencer, så længe det er udgiftsneutralt for os.