Pilotprojekt fra 2010

Området omkring Ove Sprogøes Plads i midtbyen har en underjordisk affaldsløsning. Læs mere om projektet her og se, hvordan systemet fungerer.

Nedgravet affaldslift i Store Gråbrødrestræde

I Store Gråbrødrestræde har Odense Renovation A/S som et pilotprojekt etableret en nedgravet affaldslift. Området er præget af mange caféer og restauranter, og disse brancher genererer meget affald. Både områdets erhverv og beboelse skal benytte denne affaldsløsning.

 

En container erstatter mange små

Dette affald har tidligere været opmagasineret i containere i de små baggårde, og skraldebilen skulle hver dag forbi og tømme containerne. Med den nye affaldsløsning kan skraldebilen nu nøjes med et ugentligt besøg, hvor den 20 m3 store komprimatorcontainer skal tømmes. Containeren kan indeholde ca. fem tons affald.

 

Bymidten forskønnes

Odense Kommune har et ønske om at forskønne bymidten, og dette tiltag er med til at fjerne de store grønne containere fra gader og baggårde, og arealerne bliver dermed frigjort til andre aktiviteter.

 

Se video af, hvordan systemet fungerer

Liften fungerer som en kæmpe elevator, hvor containeren står inden i. Når containeren skal tømmes, køres liften op, og containeren trækkes ud. På nedenstående link kan du se, hvordan systemet fungerer.

 

 

Hvilke affaldstyper må komme i containeren?

Containeren er kun til restaffald/dagrenovation. Papir og pap skal fortsat afleveres i pap- og papirbeholderne ved den enkelte husstand, og alt andet affald skal på genbrugsstationen. Der er to indkast til den underjordiske affaldscontainer: Et indkast til private borgere, og et indkast til virksomheder.