Bag-in-box

Muligheder for bortskaffelse

 • Hjemmet

  Beholder til restaffald

  Restaffald er den rest, der er tilbage, når alt det genanvendelige og miljøfarlige affald er sorteret fra. Restaffald brændes på forbrændingsanlæg, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme.

  Læs mere om beholderen til restaffald her
 • Hjemmet

  Beholder til papir & småt pap

  Papir og småt pap er fx skrivepapir, aviser, havregrynspakker og andet rent og tørt papir og småt pap. Det genanvendes til nye papir og papemballager.

  Læs mere om beholderen til papir & småt pap
 • Hjemmet

  Beholder til plast og mad- & drikkekartoner

  I beholderen til plast og mad- & drikkekartoner må du fx aflevere plastdunke, plastfolie og mælkekartoner.