Beholder til restaffald

Beholder til restaffald

Det affald, som ikke kan genanvendes, ikke er miljøfarligt eller ikke kræver særbehandling, kategoriseres som restaffald.
Restaffaldet sorteres i poser - husk knude på posen, så minimeres lugtgener. 
Restaffald brændes på forbrændingsanlæg, og varmen fra ilden udnyttes til el og varme.