Plastdunke

Hård plast
Tomme plastedunke, der kun har faremærket "sundhedsfare" må gerne afleveres til hård plast. Er der andre faresymboler på, skal det afleveres som farligt affald. Læs mere her: https://www.odenserenovation.dk/private/farligt-affald/faremaerker/

Muligheder for bortskaffelse

  • Hjemmet

    Beholder til plast og mad- & drikkekartoner

    I beholderen til plast og mad- & drikkekartoner må du fx aflevere plastdunke, plastfolie og mælkekartoner.

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation