Rør af PVC (kloak-, vand- og drænrør)

Hård plast

Muligheder for bortskaffelse

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation