Kun hvidt sanitet og uden blandingsbatterier må komme i denne container. Farvet sanitet skal afleveres i container mr. 24 "Deponi".

Muligheder for bortskaffelse

  • Genbrugsstation

    Vi har otte genbrugsstationer i Odense, hvor du kan aflevere dit affald.

    Find genbrugsstation