Asbest

Er du i tvivl om asbest, så gå ind på www.asbest-huset.dk - det er byggebranchens vejledning til, hvor asbest fremkommer i huset. Bemærk, at genbrugsstationerne ikke modtager støvende asbest. Der henvises til Odense Nord Miljøcenter.