Glas

Tøm glasflasker for slatter og behold gerne skruelåget på - derved mindskes lugtgener ved containeren. OBS: Plastikflasker- og bøtter skal afleveres i container 13 "Hård plast".