Metal

Ingen gasflasker og pulverslukkere i denne container - de skal afleveres som farligt affald. Rengjorte konservesdåser må gerne stilles i containeren i en klar pose eller sæk - herved undgås, at de triller ud på vejen i blæsevejr.