Tøj

Tøj og sko skal være rent, pænt og helt. Det skal afleveres i sække for at undgå at blive beskadiget af fugt i containeren.