Batterier

Odense Renovation indsamler borgernes batterier, sorterer dem efter type og sender dem videre til korrekt behandling. Læs her, hvordan du kommer af med dine batterier.

Ingen batterier i skraldespanden

Batterier må ikke komme i skraldespanden, da de kan indeholde tungmetaller, som er skadelige for miljøet, hvis de bliver brændt som almindeligt restaffald. Desuden indeholder mange batterier sjældne metaller, som bruges igen i nye batterier. 

Forskellige indsamlingsordninger i boligforeninger

  • I de boligforeninger, som har almindelige affaldsbeholdere på 2 hjul, kan batterierne samles i en klar plastpose og lægges på affaldsbeholderens låg på tømmedagen. 
  • Visse boligforeninger har nedgravede affaldsbeholdere og kranløsninger, hvor også er påsat en batteribeholder, hvor batterierne afleveres. 
  • Har din boligforening ingen indsamlingsordning for batterier, så kontakt din vicevært.